Sitsprogram 3 och 4

Sitsprogram 3

  • skolning av ryttarens guidning till hästen via den primära sitshjälpen; tyngdpunkten i ryttaren
  • skolning av öppna-sits
  • skolning av sluta-sits
  • skolning av tyngdpunkten i ryttarsitsen

Sitsprogram 4

  • Skolning av handen
  • direkt tygel
  • indirekt-tygel
  • olika tygelfattningar och dess ändamål
  • via tygeln göra "öppna"
  • via tygeln göra "sluta"

Dessa sitsprogram ligger till grunden för skolridningen, och är obligatorisk för dig som skall gå vidare till ridning. 

 

Obs! Sits-programmet görs endas i longerlina. Du behöver en samarbetspartner.