Hästskötsel och hästhantering

Obligatorisk kurs för att delta i undervisningen på Ekeskogs ridskola. Kursen innehåller allt man behöver kunna för att ta hand om, hantera, och kommunicera med en häst i vardagen.