Arbeta hästen vid hand

I arbetet vid hand går vi bredvid hästen och använder tyglarna. I den här modulen arbetar vi först med grundläggande positionskunskap, och förberedelse av hästen. Därefter går vi in på  tygelteknik under rakriktning.